"Între două nu te plouă",
Spune-o vorbă românească,
Dar rămâi și fără ouă,
Spune alta bătrânească.

(despre bigamie)