Pe patul științei ea jertfește
Și se oferă ca ofrandă,
Numai la doctori se gândește
Căci doar se cheamă ... doctorandă.

(unei doctorande)