Bună ziua chiar a dat,
Vestit fiind pe undeva,
Iar lumea tare s-a mirat
Că azi a dat și el ceva.

(unui zgârcit)