Doctorița cu parafă
Medicația-mi prescrie
Și mi-o scrise caligrafă
Numai ea să o mai știe.

(unei doctorițe)