O domniță-n pantaloni
Greu se lasă invitată,
Să se supere pe domni,
E mereu prea ocupată.

(unei ocupate)