O dentistă cu un clește
Dinții de grabă mi-a scos,
Cică totul se plătește,
Iar mușcatu-i cu folos.

(unei stomatoloage)