E clar cum îți crește moralul
Când te întreabă iar florarul
De florăreasă ți-ai găsit,
Căci flori de mult n-ai mai dorit.

(unui florar)