Informarea-i cale bună,
Să știi acum ce n-ai știut ...
Dar ce te faci de o să-ți spună
Doar ce n-ai vrut și n-ai crezut?

(unui informat)