Un profesor cu mult har
Matematica transpune,
Demonstrezi un corolar
"Bravo măi" cu fală-ți spune.

(unui profesor)